Текст и перевод песни Lady Gaga – Bad Kids

Bad Kids Hooooo hoooo hooooo (Love in the air) Hooooo hoooo hooooo You got some very bad kids Hooooo hoooo hooooo (Love in the air) Hooooo hoooo hooooo You got some very bad kids Hooooo hoooo hooooo (Love in the air) Hooooo hoooo hooooo You got some very bad kids Hooooo hoooo hooooo (Love in [...]